Pohled na TCM  trochu jinak

 

…. Aneb  zamyšlení nad vznikem  vážnějších  onemocnění (chronických)

Jak je napsáno na mé úvodní stránce, tak ZDRAVÍ je soubor fungujících jednotlivých systémů na vyrovnané energetické úrovni. Každý jednotlivý systém těla musí být v rovnováze, čímž vzniká následně  rovnováha v celém těle. Pokud je v systému rovnováha chladu a tepla, rovnováha mezi příjmem a výdejem a správně fungující cirkulace tekutin směrem jak nahoru, tak dolů, tak je tělo správně fungující a je zdravé.

NEMOC vzniká v momentě, kdy  některý systém je již natolik narušen, že již dále nemůže fungovat běžným způsobem. Nemoc se začne projevovat  v tělních tekutinách – krvi a moči.

 Z pohledu východní medicíny je  na člověka pohlíženo jako na celistvý fungující systém. Pokud v tomto systému dojde k nerovnováze, začne se tato rovnováha projevovat nejprve drobnějšími projevy, které časem získávají na  intenzitě.

Z pohledu západní medicíny   se nemoc zkoumá z krve, moderními metodami ( což je de facto v souladu s východní medicínou) Ale západní medicína je schopna  nemoc odhalit až v momentě, kdy se začne v krvi  (či jiné  tělní tekutině )projevovat.

Mezi ZDRAVÍM a NEMOCÍ je tedy  velmi dlouhé časové okno, kdy se tělo se vzniklou  dysbalancí snaží nějakým způsobem vyrovnat a funguje na „záložní“ zdroje. Jenže i ty, jednoho dne, dojdou.

Podívejme se, co se děje v době ČASOVEHO OKNA.

Tělo začne  vysílat jemné signály  - člověk začne pociťovat  drobné potíže, kterých si většinou moc nevšímá – např. špatné usínání, buzení se v noci v určitou hodinu,  častější močení, zvýšené pocení bud ve dne nebo v noci,  neurčitý tlak pod žebry,  tupé bolesti beder, zvýšená žízeň,  zhoršené trávení určitých potravin,  reflux,  pocení nohou, kožní potíže…… a  tak bychom mohli pokračovat dlouhým výčtem.

Potíže  se většinou  stupňují od jemných a občasných až po pravidelné a citelné. Ale člověk si většinou „nastaví“ náhradní program a tyto záležitosti dále  zcela  přehlíží – vyřeší je hlavou (např. vynechá jídla po kterých  pociťuje tíži, pocení v noci vyřeší převlečením do suchého prádla a otočí peřinu ,  pocení nohou vyřeší  funkčními ponožkami , případně  nosí otevřené boty…..

TCM – v období ČASOVÉHO OKNA je  vhodný čas na řešení potíží čínskou medicínou a předejít tak  vážnému stavu, kdy vznikne nemoc.  Tisíce let zkušeností východní medicíny tvoří ucelený systém, na základě kterého je možné klientovi s příslušnými potížemi pomoci.  Hlavním pozitivem čínské medicíny je fakt, že přistupuje k tělu jako celku a neřeší jen  daný segment, který má potíže, jako západní medicína. 

Např.  člověk s bolestí kolene (pokud není po úraze) – příčin může být několik : od  zatuhlosti svalstva,  přes dysbalanci kyčlí až po dysbalanci vnitřních  orgánů -  např. žaludek, játra, žlučník. To je ale individuální  , a  je třeba si s klientem popovídat více, abychom mohli odhalit  příčinu potíží.

Diagnostika TCM –   proto terapeut TCM při vyšetření klienta  a určení „ čínské diagnózy“  má spoustu zdánlivě nesouvisejících dotazů z ostatních oblastí života člověka, aby si mohl udělat celkový obraz vzniku  dané dysbalance a  řešit ji v návaznosti na její patologii vzniku.

Pokud se tedy začnou dysbalance organismu řešit a usměrnovat v době časového okna, k dalšímu progresivnímu rozvoji patologického stavu nejdojde a do  fáze vzniku  chronické vážnější nemoci se člověk a jeho tělo nedostane, nedojde tedy k propuknutí vlastní nemoci.

Jen je třeba si uvědomit, že ke vzniku  NEMOCI je  třeba dlouhého čaového období a  srovnání dysbalancí tedy není možné za  týden ani měsíc. Tělo je třeba harmonizovat delší dobu. Tak jako cesta k  nemoci trvá poměrně dlouhé časové období, cesta ke ZDRAVÍ, tj, nastavení  systému organismu  zpět do rovnážného stavu  - tj. "léčba"  trvá několik měsíců, protože   se postupuje po krůčcích.