Postup léčby   Tradiční čínskou medicínou :

  • Identifikace potíží - Při první návštěvě terapeut s klientem potíže, se kterými klient přichází
  • Rozhovor s klientem bývá „detailnější“,  protože terapeut potřebuje  zjistit  hlavní příčinu klientových potíží  - např.  zda potíže jsou vyvolány  stresem, nevhodnou stravou, prací v podmínkách, které organismu škodí, či ji jinou příčinou a dále je třeba zjistit další  drobnější potíže, kterými by případně klient mohl trpět, ale nepřikládal jim  důleživost.
  • Stanovení terapeutického záměru a konzultace s klientem o tomto postupu.  O  výsledku  celé terapie  rozhoduje psychické nastavení klienta, který by měl být , v ideálním případě, v souladu s terapeutickým záměrem.
  • Terapie

Je třeba míti na zřeteli, že klient většinou přichází  ve stadiu, kdy má již zřetelné potíže, které se vyvíjeli postupně a dlouhodobě. Cílem tradiční medicíny je opětovné  nastolení rovnováhy v organismu, což není možné za týden ani dva. Je to dlouhodobý proces.  Výsledky tohoto procesu bývají  pokud ne trvalé, tak alepoň dlouhodobé a klient se cití mnohem lépe a  stává se aktivním

Tradiční čínská medicína tvoří ucelený systém, který je tvořen  přiměřenou fyzickou aktivitou, masážemi, dietetikou, fytoterapií a akupunkturou.

  • Postup léčby a délka léčby

Je závislý na  typu potíží a doby trvání potíží, fyzickém stavu klienta, věku, vnějšími podmínkami klienta – rodina, práce…, a zejména  na cílu léčby.

I. Prvotní snahou a cílem terapeuta je klientovi ulevit od jeho potíží, se kterými přichází – tvz. „Symptomatická léčba“

(např. klient přichází s nadměrným pocením v noci a  tupou bolestí beder – snahou je zmírnit pocení  a odstranit bolesti beder). Po zmírnění či odeznění potíží léčba pokračuje dále, protože je třeba vyléčit  hlavní příčinu potíží tzv. kořen

        II.  „Léčba kořene“ - cílem  je nastolit rovnováhu  organismu tak, aby byl schopen fungovat harmonicky a nevznikaly žádné dysbalance.

V této fázi se pokračuje v léčbě dále.  Pravděpodobně dojde k úpravě terapie. Ale toto je individuální, protože u některého klienta se terapie vyvíjí  a upravuje kontinuálně, u jiného je  delší dobu setrvat u jednoho postupu a teprve poté jej  měnit.

        III. Klient se cítí dobře -  Ideální je, pokud klient dochází pravidelně, nejméně  1x měsíčně na masáže, aby  se  tělo  udržovalo  prokrvené   a vitální. Případně , aby se mohli  zjistit šlachosvalové dysbalance, které jsou prvním příznakem  disharmonie těla.