Individuální terapie

Klient je každý svou vlastní individualitou, řekněme souhrnem  fyzických i psychických stavů, které tvoří terapeutický rámec.

Každý klient přichází s různými potížemi na fyzické úrovni a takto je třeba je i řešit. Já se spíše zaměřuji na  ozdravné techniky a masáže - jak z čínských, tak ajurvédských technik.

Většina mých klientů  přichází na individuální terapii, protože je třeba hledat kořen daných potíží a na ten se pak v terapii zaměřit a zvolit správnou  odpovídající techniku.

Proto jsou mé terapie  každou návštěvu "trochu jiné" , protože se snažím nahlédnout na každého klienta  individuálně a v daném čase pro klienta zvolit co nejlepší terapeutický postup, který se samozřejmě v čase mění.

Občas se i stane, že jsou klienti překvapeni, že se  v terapii  zaměřím na  zcela jínou část těla, než se kterou  klient vlastně přišel....... a to je to  kouzlo východních nauk, že se na tělo dívají jako na  jeden, vnitřně propojený celek, taže je možné přes vzdálenou nebo zrcadlovou část těla ovlivnit  bolestivé místo.

Např. klientovi s bolestí kolene mohu masírovat nejen koleno, ale i  břicho a podžebří,  jinému s bolestmi kolene provedu důkladnou masáž  nohy od prstů až po kyčel.